علی ترابی کفشگری

دکتر علی ترابی کفشگری

جرّاح و متخصّص چشم‌پزشکی
عضو انجمن جهانی چشم‌پزشکی

درباره دکتر علی ترابی کفشگری

خدماتی که دکتر علی ترابی کفشگری در کلینیک دکتر اکبری ارائه میدهد

اگر نظر یا سوالی درباره ی دکتر علی ترابی کفشگری دارید، خوشحال می شویم آن را به اشتراک بگذارید.
برای ایجاد نظر یا پرسش جدید اقدام به ورود / ثبت نام فرمایید.