درباره دکتر مهدی احمدی

دکتر مهدی احمدی
فوق تخصّص جرّاحی پلاستیک و ترمیمی
عضو انجمن بین‌المللی جرّاحان پلاستیک و زیبایی

ارتباط با کلینیک

Shape
اینستاگرام
Shape
اینستاگرام

آخرین تصاویر