جرّاحی ترکیبی یک عنوان کلّی برای انجام هم‌زمان دو جرّاحی یا بیشتر است. این اصطلاح که امروزه در جامعه‌ی پزشکی متدوال است، اوّلین بار با ابتکارِ زنده‌یاد دکتر محمّدعلی اکبری نامگذاری گردید. 
دکتر اکبری از پیشگامانِ انجام  این نوع جرّاحی بودند. هم اکنون نیز هلدینگ سلامت و زیبایی دکتراکبری با بهره‌مندی از حاذق‌ترین جرّاحانِ فوق تخصّص پلاستیک و زیبایی با استفاده از مِتُدهای ایشان و با اتّکا به تجربه و تخصّص جرّاحانِ خود،  بهترین نتایج این نوع جرّاحی را به بهجویانِ خود هدیه می‌دهد. از اهدافِ انجام جرّاحی‌های ترکیبی می‌توان به تغییر اساسی در چهره‌ی فرد، مؤنّث‌سازی و جوانسازی اشاره کرد.  

خدمات وابسته به جرّاحی ترکیبی

متخصصین هلدینگ سلامت و زیبایی دکتر اکبری

متخصصین هلدینگ سلامت و زیبایی دکتر اکبری

گالری جرّاحی ترکیبی

ارتباط با کلینیک