هدف از انجام این جرّاحی رفع افتادگیِ ابرو می‌باشد. در روش اندوسکوپیک، لیفت ابرو با کشیدگی عضلات از طریق دو بُرش به اندازه‌ی تقریبی دو سانتی‌متر در بالایِ شقیقه و در داخل موهایِ سر انجام می‌شود. مزیّت این روش ماندگاری بیشتر، نقاهت کمتر و همچنین عدم به جا ماندن اسکار جرّاحی است.

خدمات وابسته به لیفت ابرو یا شقیقه

متخصصین هلدینگ سلامت و زیبایی دکتر اکبری

متخصصین هلدینگ سلامت و زیبایی دکتر اکبری

گالری لیفت ابرو یا شقیقه

ارتباط با کلینیک